––
Grafisk form och illustration för boken »Hur mycket blåst klarar en fluga?« (Norstedts)
Omslag
––
Omslagets insidor
––
Inlaga
––
Inlaga