––
Arla Jul- och Nyårstema
––
Illustrationer, mjölkpaket