––
Logotype och grafisk profil för Tidskriften 00TAL
––
Färger
––
Typografi